Naturlaug

- gildeaktivitet i naturen

Sct. Georgs Gilderne

Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid.
Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.
Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide. Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.
Her er vi Naturlaug Steen Blicher Naturlaug Sønderjylland Vestjysk Naturlaug Naturlaug Fyn Naturlaug Roskilde-Hedebo Information om Sct. Georgs Gilderne