Naturlaug Fyn Data.<>


Det tilstræbes, at man alternativt hver gang arrangerer kortere tur for mindre godt gående.

Alle ordinære ture er omkring 8 km., men med mulighed for afkortning. Det er vort forsæt, at alle skal kunne deltage på alle ture, men der skal også være lange udfordrende ture for dem, som ønsker det.

Et godt liv er et aktivt liv. Det er nok en af grundene til, at du er med i lauget. Vi skal alle prøve at medvirke til at gøre livet godt for hinanden, og resultatet bliver bedst, når alle møder op og bidrager, så ofte det er muligt.

Naturlaug Fyn er en af Fyns største organisation i gilderegi med 55 medlemmer.

Hvem kan deltage? Alle gildefolk med ledsager kan deltage i arrangementerne. ønsker man INFORMATIONS-FOLDER tilsendt ca. 8 dage før hvert arrangement, kan man melde sig ind i lauget. Det koster for tiden kr. 50,- årligt pr.person. Som medlem i Naturlaug Fyn må man også deltage i de 4 andres naturlaugs arrangementer.

Hvem er vi ? Vi er dem, man møder på marker og enge, i skov og på strand, i bakker og dale. Blandt vores livsværdier er samvær med venlige mennesker og den dejlige natur. Vi er enige om, at lænestolen er verdens farligste opfindelse.

Kontaktpersoner: Nærmere oplysninger om arrangementer og andet vedr. vores eget laug fås hos Bent Andersen telf. 21491938.
Ledelse: Johan L. Rasmussen.
Ny Andersen.
Bent Andersen.
Hanne Eriksen - revisor -.

Kontaktpersoner fra gilder:
Randi Rasmussen, Fåborg.60628429
Birte og Henrik Høgh, Kerteminde.24962301
Hanne Schreiner, Fåborg.20315006
Ulla Vittrup, 8. Odense.30203784

Retur
Opdateret d. 10.7.2022