Program for 2. halvår 2018

Søndag den 19. august 2018
Kombineret sejl- og vandretur mellem Ry og Laven.
Vi går ombord på Hjejleselskabets båd i Ry Havn og sejler derfra til Laven. Vejen tilbage til Ry foregår til fods i det naturskønne, fredede område mellem Laven og Ry. Første del i et let kuperet teræn langs Gudenåen. Efter ophold ved kano-campingspladsen går vi videre tilbage til Ry i et plant terræn.

Søndag den 16. september 2018
Søby Brunkulslejer.
2. verdenskrig betød arbejdsløshed og mangel på brændsel, og i løbet af kort tid udviklede Søby sig til et "Klondyke" med brunkulslejerne, hvor arbejderne med deres familier bosatte sig i skure, træhuse, udtjente rutebiler m.m.
Kom med på turen og se, hvordan eftertiden har tacklet fortiden i et unikt naturområde

Søndag den 21. oktober 2018
Klosterlund/Stenholt Skov.
Lidt vest for Kragelund by ligger den fredede Stenholt Skov med et af Jyllands bedst bevarede egekrat, som er opstået ved, at træerne blev skåret ved roden, og stødskuddene blev anvendt til brændsel. stolper og byggemateriale. I nærheden finder vi det lille Klosterlund Museum med spor efter stenalderbebyggelsen der.

 

Søndag den 11. november 2018
Frederik den 7's Høj.
En frisk vintertur på 4 km., som går opad hele vejen. Vi skal op på den 125 m høje høj, hvor der er et mageløst udkigspunkt med udsigt ud over den smukke Funder Ådal.
 

Mandag den 19. november 2018
Planlægningsmøde.
Kontaktpersoner og styregruppe planlægger ture for 1. halvår 2019.
Vi glæder os til inden mødet at få rigtig mange ideer og tilbud om planlægning af ture fra vore abonnenter, så at der bliver mulighed for at udforske nye steder.
 

Søndag den 2. december 2018
Juletur i skovene ved Silkeborg..
Vi forsøger også at få mulighed for igen at kunne spise vores medbragte mad i den flotte og specielle spejderhytte Bjørnholthytten

Lørdag den 19. januar 2019
Årsmøde i Hardia Logen i Herning
Bortset fra nyt sted bliver det "same procedure as last year", hvor vi mødes til en rask tur i området, efterfulgt af årsmødet. Derefter frokost med hyggeligt samvær, foredrag og kaffebord, inden vi takker af efter en forhåbentlig dejlig dag.

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan som sædvanlig betales på årsmødet i januar eller indbetales inden den 1. februar direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Anfør venligst tydelig navn.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Niels Christensen 8696 2180
• Bodil Mejer 8625 3923
• Gerda Schmidt 9711 6497.
• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Leif Stilling 8663 8729
• Poul Petersen 9710 1895

 
2018 - uden for Steen BlicherN a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938

14. august        Hylkedam med mad på bål
1. september    Tarup-Davinde og museum
23. september  Årsmøde
28. oktober      Hindsgaul
15. november   Planlægninsmøde
17. november   Ulbølle - alternativ Kakkelbjerg og Brænde Å
3. december     Julemøde og Holluf Pile N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284

12. august           Svampetur på Rømø
11.-14. sept.       Vandrerejse til Mols Bjerge
29. sept.              Vandring på Camino Haderslev Næs
21. oktober         Efterårstur ved Haderslev
17. november      Vintertur i Revsø Skov
12. december      Juletur i Gråsten Skov
2019
26. januar            Årsmøde i Damms Gård, Felsted


V e s t j y s k    N a t u r l a u g: Sven Elbro 7511 7448

12. august       Rømø
2. september    Syvårssøerne
11. november   Vestbirk
2019
27. januar         Årsmøde i Vejen


N a t u r l a u g R o s k i l d e - H e d e b o:  Arne Bjerager 2921 9870