Program for 1. halvår 2020

18. - 20. august 2020
Ø-tur til Anholt..
Vi "plejer" at have en ø-tur hvert år. Denne gang bliver det en noget usædvanlig tur, idet den afvikles over 3 dage. Anholt er eksempelvis det eneste sted i Danmark, hvor der er en rigtig ørken. Deltagerne får en enestående oplevelse..

Søndag den 6. september 2020
Mariager, Hohøj og Alstrup Krat.
Hohøj er den største gravhøj i Norden, så dén må vi op på og se ud over det ganske land. Derfra går vi gennem Alstrup Krat, hvor vi også møder mange gravhøje, som dog har en normal størrelse.

Søndag den 4. oktober 2020
Haunstrup Brunkulslejer.
Rundt om i hele Vestjylland findes tidligere brunkulslejer. Et mindre kendt af slagsen ligger som nabo til Jyllands Park Zoo. Her er over 200 ha opgravet landbrugsjord, som i dag er "trimmet", så det udgør et vekslende naturområde med gode vandreruter.

 

Tirsdag den 10. november 2020
Planlægningsmøde.
Kontaktpersoner og Styregruppe planlægger ture for 1. halvår 2021.
Vi glæder os til inden mødet at få rigtig mange ideer og tilbud om planlægning af ture fra vores abonneneter, så at der bliver mulighed for at udforske nye steder.
 

Søndag den 29. november 2020
Juletur i Silkeborg- området.
Vi forsøger at få mulighed for igen at kunne spise vores medbragte mad i den flotte og specielle spejderhytte Bjørnholthytten.

Lørdag den 16. januar 2021
Årsmøde i Paradislejren.
Forhåbentlig bliver det muligt at mødes i de kendte rammer, hvor vi starter med en rask vandretur i området efterfulgt af årsmødet. Derefter frokost med hyggeligt samvær, evt. med foredrag og som sædvanligt kaffebord, inden vi slutter en forhåbentlig dejlig dag.

 

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan kun indbetales direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Ikke før 1. januar, men senest inden den 1. februar.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Bodil Mejer 8625 3923
• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Poul Petersen 9710 1895

 
2020 - uden for Steen Blicher.N a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938
Vi er også på Facebook : Naturlaug Fyn.


13.-16. aug:          Sommertur til Mols. 
26. august:            Hylkedam.
27. september:      Årsmøde i Gildehuset i Odense.
20 . oktober:         Svanninge Bjerge.
7. november:         Åsum+Vollsmose.
17. november:       Planlægningsmøde.
30. november:       Julemøde, Danehofhytten, Kappendrup

 N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284 

19. sept.               Vandretur i Tinglev Mose
10. oktober          Gendramstien fra Brunsnæs
7. november         Bytur i Haderslev
16. december       Juletur på Løjtland
2021
23. januar             Årsmøde på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted.


V e s t j y s k    N a t u r l a u g:  Ole Kyvsgaard - olekyvsgaard@vejen-net.dk
                                                      

23. august             Caminoen i Frøs Herred
13. september       Sporet ved Holsted Å
25. oktober           Rørbæk Sø
15. november        Flygtningelejren i Oksbøl
2021
24 januar               Årsmøde i Grindsted