Program for 1. halvår 2020

Lørdag den 18. januar 2020
Årsmøde i Paradislejren.
Vi mødes om formiddagen og følger det sædvanlig program med gåtur, årsmøde og frokost. Derefter hygger vi os med sange og måske en naturfilm og slutter af med kaffe og kage.

Søndag den 1. marts 2020
Bunkermuseet på Silkeborg Bad.
Bunkermuseet er placeret på Silkeborg Bad i en tysk bunker fra 2. verdenskrig. Udstillingen fortæller historien om det tidligere tyske militære hovedkvarter i Danmark under besættelsen med general von Hanniken og generaloberst Georg Lindemann i spidsen.

Søndag den 22. marts 2020
Alyst - Søndersø rundt - Viborg.
Én af vores områdes mest veldefinerede ruter, som fører os gennem natur og kultur, forbi nogle af Viborgs spændende historiske steder og grønne områder. Udgangspunktet er Søndermølle.

 

Søndag den 19. april 2020
Aflyst - Mariager, Hohøj og Alstrup Krat.
Hohøj er den største gravhøj i Norden, så dén må vi op på og se ud over det ganske land. Derfra går vi gennem Alstrup Krat, hvor vi også møder mange gravhøje, som dog har en normal størrelse.

Søndag den 24. maj 2020
Aflyst - Haunstrup Brunkulslejer.
Rundt om i hele Vestjylland findes tidligere brunkulslejer. Et mindre kendt af slagsen ligger som nabo til Jyllands Park Zoo. Her er over 200 ha opgravet landbrugsjord, som i dag er "trimmet", så det udgør et vekslende naturområde med gode vandreruter. 

Onsdag den 27. maj 2020
Planlægningsmøde. - Afholdes i det fri med behørig afstand.
Styregruppe og kontaktpersoner planlægger efterårets ture.
Forslag, gerne med råskitse, samt tilbud om ledelse af ture modtages med glæde.
 

Søndag den 21. juni 2020
Treldenæs nord for Fredericia.
Treldenæs ejes af Fredericia kommune. Den 100 ha store skov rummer stor variation af dyr og planter og har et stort antal vandrestier, som fører os gennem området med sjældne planter (orkideer) og til kysten, hvor de stejle skrænter danner grænse til Lillebælt.

18. - 20. august 2020
Ø-tur til Anholt.
Vi "plejer" at have en ø-tur hvert år. Denne gang bliver det en noget usædvanlig tur, idet den afvikles over 3 dage. Anholt er eksempelvis det eneste sted i Danmark, hvor der er en rigtig ørken. Deltagerne får en enestående oplevelse.

 

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan kun indbetales direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Ikke før 1. januar, men senest inden den 1. februar.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Niels Christensen 8696 2180
• Bodil Mejer 8625 3923
• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Poul Petersen 9710 1895

 
2020 - uden for Steen Blicher.N a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938
Vi er også på Facebook : Naturlaug Fyn.


Lørdag,den 28. marts:         Haderslev med besøg i domkieken. Vores guide er Orla.
Tirsdag, den 21. april:         Torø Huse.
Fredag, den 29. maj:           Knudshoved og Slipshavn.
Fredag, den 12. juni:            Bilorienteringsløb, start Nyborg.
Torsdag, den 16. juli:            Sanderumgård.
Torsdag til søndag, den 13-14-15-16.august: Sommertur til Mols. Nærmere følger senere.
Onsdag, den 26. august:       Hylkedam, med mad på bål.
Søndag, den 27. september: Årsmøde i Gildehuset i Odense. Vandretur i Elmelund Skov.
Tirsdag, den 20 . oktober:    Svanninge Bjerge.
Lørdag, den 7. november:    Åsum-Vollsmose.
Tirsdag, den 17. november:  Planlægningsmøde.
Mandag, den 30. november: Julemøde, Danehofhytten, Kappendrup

 N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284 / 5121 0022

25. januar             Årsmøde på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted
14. marts              Bytur i Haderslev
4. april                  Vandretur i Tinglev mose
2. maj                   Gendarmstien fra Brunsnæs til Kragesand
7. juni                   Vandretur langs Gram Å ad Fole Skolespor


V e s t j y s k    N a t u r l a u g: Ann-Kirstine Overgaard 4295 8513 - annkirstine@gmail.com
                                                       Ole Kyvsgaard - olekyvsgaard@vejen-net.dk
                                                       Grethe Christensen - ove.christensen@altiboxmail.dk

2020
29. januar             Årsmøde, Esbjerg