Program for 2. halvår 2019

Søndag den 18. august 2019
Tur til Limfjordsøen Fur.
Efter ankomst til Fur går vi fra Langstedhuller langs kysten, ned forbi Lundehaven og videre til Rødstenen. Herfra tilbage til kysten og ned til Den røde Sten og østklinten.

Søndag den 15. september 2019
Trækstien langs Gudenåen ved Bjerringbro.
Vi går en tur på den nyanlagte træksti på sydsiden af åen til sommerhusområdet i Skibelund, og tilbage langs nordsiden af åen.

Søndag den 6. oktober 2019
Stoubæk Krat.
I Stoubæk Krat vest for Storå fornemmer man naturens mangfoldighed. Her findes urskovslignene egekrat, Storå, der næsten slår knuder på sig selv, egepuret, der flyder ud over terrænet, og indlandsklitternes kuplede høje på den flade hedeslette.

 

Søndag den 10. oktober 2019
Thorsø-Bøstrup Jernbanestien.
Vi følger strækningen fra Thorsø til Bødstrup nord for Hammel, hvor der er etableret en natursti, hvor man kan gå, cykle og ride uden generende biltrafik og uden stejle bakker. Det er en motionsvandring - så vi går ca. 10 km.

Tirsdag den 19. november 2019
Planlægningsmøde.
Kontaktpersoner og styregruppe planlægger ture for 1. halvår 2020.
Vi glæder os til, inden mødet, at få rigtig mange ideer og tilbud om planlægning af ture fra vores abonnenter, så at der bliver mulighed for at udforske nye steder. 

Søndag den 1. december 2019
Juletur i Silkeborg-området.
Vi forsøger at få mulighed for igen at kunne spise vores medbragte mad i den flotte og specielle spejderhytte, Bjørnholthytten
.
 

Lørdag den 18. januar 2020
Årsmøde i Paradislejren.
Ja - vi vender tilbage til de kendte rammer, hvor vi mødes til en rask vandretur i området, efterfulgt af årsmødet. Derefter frokost med hyggeligt samvær, evt. med foredrag og, som sædvanligt, kaffebord, inden vi slutter en forhåbentlig dejlig dag.

 

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan kun indbetales direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Ikke før 1. januar, men senest inden den 1. februar.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Niels Christensen 8696 2180
• Bodil Mejer 8625 3923
• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Poul Petersen 9710 1895

 
2019 - uden for Steen BlicherN a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938
Vi er også på Facebook : Naturlaug Fyn.


28. august            Hylkedam
7. september        Monnet
22. september      Årsmøde i Gildehuset
26. oktober          Højby
14. november       Planlægningsmøde
15. november       Svanninge Bakker
3. december         Julemøde

 N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284

18. august            Jörler Landschafts Pfad
3-6 september      Vandrerejse i Hanherred
5. oktober            Stollig Knappstien
9. november         Vandretur ved Jels Midtsø
11. december       Juletur
2020
25. januar             Årsmøde i Damms Gård


V e s t j y s k    N a t u r l a u g: Ann-Kirstine Overgaard 4295 8513

18. august             Hindø, Stadil Fjord
6. oktober            Sporet ved Lintrup
3. november         Spjarup Hede
2020
29. januar             Årsmøde, Esbjerg


N a t u r l a u g R o s k i l d e - H e d e b o:  Arne Bjerager 2921 9870