Program for 1. halvår 2023

Lørdag den 14. januar 2023.
Årsmøde i Paradislejren.
Vi starter med en rask vandretur i området, efterfulgt af årsmødet. Derefter frokost med hyggeligt samvær. foredrag og kaffebord, inden vi slutter en forhåbentlig dejlig dag.Søndag den 19. februar 2023
Økolariet i Vejle.
Økolariet er et spændende viden- og oplevelsescenter, hvor fællestemaet for de udstillinger, du kan opleve der, er bæredygtighed, altså hvordan vi kan være med til at passe på vores klode til glæde for os selv og fremtidige generationer.


Søndag den 12 marts 2023
Bynær tur i Videbæk ad Kunstruten.
På ruten gennem byen og forbi Vestjyllands Kunstpavillon, der er smukt beliggende i Videbæks flotte anlæg, kommer vi til at se ca. 30 spændende kunstværker.

 


Søndag den 16. april 2023
Gudenåens og Skjenåens kilder.
Med udgangspunkt i Naturcenter Koustrupgård går vi på opdagelse ved vandskellet, hvor de 2 store jyske vandløb udspringer. På vores vandring kommer vi forbi Tinnets Plantager og de Gl. Badebassiner.
 

Mandag den 8. maj 2023
Planlægningsmøde.
Styregruppen og kontaktpersoner planlægger efterårets ture.
Forslag, gerne med råskitse samt tilbud om ledelse af ture, modtages med glæde.

Søndag den 414. maj 2023
De 5 Hald'er ved Viborg.
I løbet af de senere år er der brugt mere end 50 milioner kr. fra især A.P.Møller og hustru Chastines Fond på udgravninger ved Hald Hovedgård. Det har ført til flere ændringer i historien. Vi hører om kongemagten, adelen, biskopper og onde herremænd, mens vi går mellem De 5 Hald'er. Den sidste katolske biskop Jørgen Friis bygge en af de 5 Hald'er, hvorfra han uden held forsvarede sig mod borgerne i Viborg, der ønskede reformationen
.

Søndag den 25. juni 2023.
Tur til Mols Bjerge.
Nogle af de mest unikke danske landskaber finder vi i de danske nationalparker. En af disse er Nationalpark Mols Bjerge, som er et 180 km2 stort og spændende istidslandskab, som i dag er et af Østjyllands mest besøgte kyst- og naturområder.

Søndag den 20. august 2023.
Ø-tur til Hindø i Stadil Fjord.
Årets ø-tur går til den i 1990 fredede ø Hindø, som er den eneste beboede ø i de vestjyske fjorde. Øen tiltrækker et rigt fugle- og dyreliv og er landfast via Hindøbroen, som med sine 320 meter er Danmarks tyvendelængste bro. Den blev opført 2018 og står på syv meter lange pæle af det meget holdbare azobetræ

 

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan kun indbetales direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Ikke før 1. januar, men senest inden den 1. februar.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Poul Petersen 9710 1895
• Bodil Mejer 8625 3923
• Elise Stilling 8663 8729
• Laila Hansen 5054 5862

 
1. halvår af 2023 - uden for Steen Blicher.N a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938
Vi er også på Facebook : Naturlaug Fyn.


17. jan:                 Nattevandring og bål 
7. feb.         :         Åsum m.m..
31. marts       :       Hesbjergskoven.
29. april:                Skovsbo, Langeland.
3. juni:                   Brahetrolleborg med rododrendron.
22. juni:                
Bustur til Samsø
19. juli:                  Munkebo Bakke       

N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284 

21. januar:              Årsmøde i Damms Gård, Felsted
4. marts:                 Gendarmstien fra Kruså til Padborg
15. april:                 En ny rute rundt om Jegerup
13. maj:                  Nybøl Nor stien fra Nybølområdet til Egernsund
11. juni:                  Nydamstien fra Sottrup Skov og sydpå
4.-7. sept.:              Vandreferie i Ikastområdet     


V e s t j y s k    N a t u r l a u g:  Ole Kyvsgaard - 4040 0709
                                                      

29. januar              Årsmøde