Program for 2. halvår 2022

Søndag den 21. august 2022.
Ø-tur til Aarø.
Den årlige ø-tur går denne gang til det sydlige, hvor Lillebælts perle Aarø besøges.
Øen er beliggende ca. 1,5 km fra fastlandet, så sejltiden er ganske kort - 8 min.
Aarø er 5,7 km2 stor ø i Lillebælt og har 150 indbyggere. Det er en meget lav ø, som siden 1960 har været sikret med et havdige langs nord- og sydkysten.Søndag den 11. september 2022
Sti rundt om "Søen der forsvandt".
Det er en rigtig smuk naturoplevelse at gå rundt om Skjern Å's flotte forløb - fra bro til bro. Brande Elværks Sø forsvandt d. 7. nov. 2013 efter et digebrud, som drænede søen for vand. Elværkssøen blev dermed lagt tilbage til det oprindelige å-løb, som har været skjult siden opstemningen af søen i 1910.


Søndag den 9. oktober 2022
Besøg på Fort Knox - Viborgspejdernes gemte lejr-komplex.
Vi mødes ved Daugbjerg Kalkgruber og vandrer gennem efterårsskoven til det legendariske Fort Knox, som det ser ud i dag, med god vedligeholdelse af Fort Knox Venner. Stedet og hytterne er unikke og emmer af historie. De er bygget af 2. Viborg drenge i 1964.

 


Mandag den 31. oktober 2022
Planlægningsmøde.
Kontaktpersoner og styregruppe planlægger ture for 1. halvår 2023.
Vi glæder os til inden mødet at få rigtig mange ideer og tilbud om planlægning af ture fra vore abonnenter, så at der bliver mulighed for at udforske nye steder.
 

Søndag den 6. november  2022
Vandretur omkring Gødstrup Sø.
Turen går rundt om Gødstrup Sø, som er beliggende i nærheden af det nye sygehus, som vi på denne tur også vil stifte bekendtskab med.
Søen er ca. 45 ha med en anlagt sti rundt om. Stien er ca. 4 km. I modsætning til de mange små søer og vandhuller i området er denne sø en af de mange hedesøer fra gammel tid med vandafledning til Storåsystemet.

Søndag den 4. december 2022
Juletur i Silkeborg-pmrådet.
Turen udgår fra Silkeborg Bad og rundt i skovområdet ved Almindsø.
Og som traditionen foreskriver, håber vi på igen at få mulighed for at kunne spise vores medbragte mad i den flotte og specielle spejderhytte Bjørnholthytten.

Lørdag den 14. januar 2023.
Årsmøde i Paradislejren.
Vi mødes i de kendte rammer i Paradishytten, hvor vi starter med en rask vandretur i området, efterfulgt af årsmødet. Derefter frokost med hyggeligt samvær, evt. med fordrag, og som sædvanligt, kaffebord inden vi slutter en dejlig dag

 

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan kun indbetales direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Ikke før 1. januar, men senest inden den 1. februar.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Poul Petersen 9710 1895
• Bodil Mejer 8625 3923
• Elise Stilling 8663 8729
• Laila Hansen 5054 5862

 
2. halvår af 2022 - uden for Steen Blicher.N a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938
Vi er også på Facebook : Naturlaug Fyn.


13. juli:                 Snarup Mose 
29. juli         :        Tirpitz, Oksbøl Hede og Vejers Strand.
17. august      :      Hylkedam.
8. september         Hylkedam.
19. september       25-års jubilæum og årsmøde.
29. oktober   :       Svanninge Bjerge
11. november        Planlægningsmøde
16. november        Assistens Kirkegård
1. december          Julemøde

N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284 

21. august              Sommervandring ved vedsted Kirke - Vedsted Sø
25. september        Dyrhave - Blåsholm ved Aabenraa Fjord
22. oktober            Gråstenstien
20. november         Efterår i Lindet Skov
14. december         Juletur på Løjtland
21. januar 2023      Årsmøde i Damms Gård, Felsted


V e s t j y s k    N a t u r l a u g:  Ole Kyvsgaard - 4040 0709
                                                      

14. august             Bølling Sø
11. september       Vandrestier ved Hovborg
7. oktober             Grærup, aftentur med kronhjortebrøl
13. november        Ribe, byvandring
2023
29. januar              Årsmøde