Sønderjyllands Naturlaug

Program for 2. halvår 2023

Udskriv

Mandag d. 21. august. Aften Aftentur i Hjelm skov ved Åbenrå
Skoven er en smuk, bynær skov med kuperede områder, vandløb, eng og flere historisk spændende steder. Turen er 6-7 km, som kan forkortes.
Turleder Conni.
Mandag d. 4/9 til torsdag d. 7/9 Vandrerejse omkring Ikast
Der er planlagt en række vandringer i udvalgte områder i omegnen af Ikast i dette midtjyske landskab. Turlængder omkring 7-12 km med gode pauser bl.a. til madpakkespisning og mulighed for forkortning. Vi kører i egne biler også de enkelte vandredage, gerne med samkøring. Vi bor på hotel Midi i Ikast. Rejsen er fuldt booket i maj 2023, og der er venteliste.
Lørdag d. 7. oktober. Eftermiddag Hjartbro skov og Gelså
Hjartbro skov mellem Toftlund og Bevtoft er præget af sine mange små ejerlodder med skel og jorddiger, og bevoksningen er meget varieret fra tætte granplantninger til lysåbne 50 til 150 år gamle egeskovområder. Vores mødested er Hjartbro spejdercenter. Turen går gennem lejrpladsen og kommer snart ind i skoven, først langs foden af højderyggen, senere op over den. Til slut ned til Gelså og langs åen tilbage til spejdercentret.
Turledere Else Marie og Anders.
Søndag d. 12. november. Formiddag De tre søer i Vojens
Turen går rundt om tre af søerne i Vojens, gennem både by og skov. Skoven blev plantet i forbindelse med etableringen af et nyt boligkvarter, og i dag er den en flot tilvokset, bynær skov. Vi bestiger det højeste punkt i Vojens og kommer forbi en del af de fine idrætsområder. Turen slutter ved spejderhytten.
Turledere Orla og Werner.
Onsdag d. 13. december. Eftermiddag Juletur på Løjtland
Vi går i Løjtlands bakkede landskab med de mange levende hegn og små veje. Mødestedet er spejderhuset i Løjt Kirkeby, og dele af ruten går i byområder, så der er udendørs julepynt at se på. Tilbage i spejderhuset bænker vi os med de traditionelle æbleskiver m.m. og med hyggelig snak og julesange til.
Turleder Troels
Lørdag d. 20. januar 2024. Formiddag og eftermiddag Årsmøde i Damms Gård, Felsted
Efter en frisk vintergåtur om formiddagen samles vi i Rejsestalden til årsmødet. Her evaluerer vi året, der er gået, turene, økonomien og livet i naturlauget. Vi kigger også frem mod det nye år, beslutter kontingentstørrelse og vælger ledelse og kontaktpersoner. Efter en sang eller to får vi frokost og hygger os sammen.

Nærmere oplysninger om turene
Naturlaug Sønderjyllands abonnenter får udførligt program om hver tur tilsendt ca. 2 uger før den enkelte tur. Abonnement kan tegnes hos ledelsen.
På hjemmesiden www.naturlaug.dk lægger vi billeder fra turene ind som en slags dagbog. Alle naturlaugets digitalfotografer opfordres til at tage billeder, som fortæller om den enkelte tur. De indsendes derefter med en kort tekst til post@birnil.dk

Tilbage til Naturlaug Sønderjylland Tilbage til Naturlaug SønderjyllandOpdateret d. 19.6.2023