Ture i Sønderjyllands og Sydslesvigs
smukke og afvekslende natur

Hvor i landet kan man finde mere varierede landskabsformer end i Sønderjylland? Fra bakket moræneland i øst til marsken i vest med det store udsyn.
Det er her mellem bøgeskove og granplantager, heder og søer, bakker og ådale, i marsk og moser og langs strande, at naturlauget vandrer året rundt på sine månedlige ture.
Vi arrangerer ca. 10 ture om året i spændende natur, og den enkelte tur er normalt 5-8 km lang. Nogle ture kan nå op på 12-18 km, mens få ture er ret korte.
Ofte har vi en sagkyndig guide med os.
Siden starten i 1991 har vi gået mere end 200 ture, helt overvejende i Sønderjylland og Sydslesvig. Der er normalt mellem 20 og 40 deltagere. I løbet af et år er langt over 100 med på tur. Deltagerne er fortrinsvis medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Sønderjylland, men andre er også velkomne, hvilket en del benytter sig af.
Naturlaugets formål er at give deltagerne naturoplevelser og naturviden samt friluftsmotion. Desuden giver det os gode venner og hyggeligt samvær ud over lokalområdet, samt en lille duft af spejderliv.

Billeder fra de seneste ture:Rundt om Gram
lørdag den 13. april 2024
Skamlingsbanken, Udsigtsstien og Bønnerupstrand
søndag den 12. maj 2024

Billeder fra tidligere ture:

Vandretur rundt om Jels Midtsø lørdag den 2. marts 2024
Jels-billeder side 2
Årsmøde i Damms Gård, Felsted søndag den 4. februar 2024
Haderslev Dyrehaven søndag den 14. januar 2024
Hjartbro Skov og Gelså lørdag den 7. oktober 2023
Vandrerejse omkring Ikast september 2023 side 2
Vandrerejse omkring Ikast september 2023 side 1
Nydamstien fra Sottrupskov og sydpå søndag den 11. juni 2023
Nybøl Nor stien fra Nybølområdet lørdag den 13. maj 2023
Årsmødet 2023 på Damms Gård
Efterår i Lindet Skov søndag den 20. november 2022
Gråstenstien lørdag den 22. oktober 2022
Eventyret om bjergsalamandrene ved Aabenraa onsdag den 18. maj 2022
Vandring ad Toftlundstierne lørdag den 13. november 2021
Vandring ad Knappstien søndag den 17. oktober 2021
Jubilæumstur til Søhøjlandet 6. til 9. september 2021 - Side 1
Jubilæumstur til Søhøjlandet september 2021 - Side 2
Bytur i Haderslev lørdag den 26. juni 2021
Tur ad Stevning Nor stien på Als søndag den 9. maj 2021
Vandretur i Sølsted Mose lørdag den 10. april 2021
Forårstur i Stensbæk Plantage søndag den 7. marts 2021
Gendarmstien fra Brunsnæs lørdag den 10. oktober 2020
Vandretur i Tinglev Mose lørdag den 19. september 2020
Vandretur langs Gram Å ad Fole Skolespor søndag den 7. juni 2020
Årsmødet i Felsted lørdag den 25. januar 2020
Juletur i Felsted onsdag den 11. december 2019
Dyrehaven og Pamhule Skov lørdag den 5. oktober 2019
Vandrerejse i Hanherred september 2019
Jörler Landschafts Pfad lørdag den 18. august 2019
Vadehavets liv og landskab lørdag den 25. maj 2019
Vandring ved Harrislee lørdag den 27. april 2019
Pamhule og Hindemade lørdag den 16. marts 2019
Haderslev Vesterskov lørdag den 23. februar 2019
Årsmødet på Damms Gård i Felsted søndag den 27. januar 2019


Billed-arkiv 2015-2018
Billed-arkiv 2011-2014
Kaj Blenners billeder fra Rømø og Langeland 2016

Turene tilrettelægges af lokalkendte
To gange om året mødes ledelsen og kontaktpersonerne, og her besluttes turene for det kommende halvår og hvem der tilrettelægger dem. Forslag fra medlemmerne til kommende ture er velkomne.
Kontaktpersonernes lokalkendskab hjælper til at finde de interessante naturområder, guider, mødesteder og måske madpakkelokaliteter.
Ledelsen tager sig af produktion og udsendelse af turprogrammer, økonomi, administration, kommunikation, kontakter m.m.

Kontaktpersoner
Werner Gregersen, Vojens, tlf. 2022 4903
Else Marie Tarp - 2178 2450
Conni Cording – 2336 7166

Ledelse
Troels Olesen, Felsted. tlf. 2185 2284 - kirstenogtroels@s32.dk
Orla Christensen, Vojens. tlf. 2862 6425
Yvonne Gregersen, Vojens, tlf. 2149 4439
Anders Tarp – 2178 2450

På årsmødet drøftes aktiviteterne
Hver januar holdes årsmøde, hvor medlemmerne/abonnenterne drøfter naturlaugets aktiviteter.
Årsmødet lægger retningslinier, godkender regnskab, fastsætter den årlige betaling for at være medlem/abonnent, og vælger ledelse, kontaktpersoner og revisorer, som alle er gildebrødre.
Før selve årsmødet går vi en frisk tur, og senere fortsætter det hyggelige fællesskab med god mad, sanghæfter og andet.

Udlandsture og stævner
En gang imellem laver Naturlaug Sønderjylland stævner og udlandsture. Vi har f.eks. fejret vores 5, 10, 15 og 20-års-jubilæer med stævner med mange deltagere, og vi har været på ture til bl. a. Færøerne, Mosel og Tjekkiet.

Du kan blive medlem/abonnent og være med til det hele
Gildebrødre og andre interesserede kan deltage i aktiviteterne, og familie og venner er velkomne på turene.
Medlemmer/abonnenter får løbende tilsendt programmerne. Turprogrammerne beskriver turene med turens indhold, mødested, tidspunkt og lignende relevante oplysninger. De udsendes 2 uger før den enkelte tur. Halvårsprogrammet beskriver de enkelte ture kortfattet og med dato.
I år koster et årsabonnement 50 kr. ved mail-forsendelse og 100 kr. ved postforsendelse. Beløbene indbetales ved indmeldelse og derefter hvert år efter årsmødet.
For de fleste ture betales et beskedent beløb, hvis der er udgifter til guide, lokaler eller andet. Hvis du vil være medlem/abonnent, så kontakt en fra ledelsen.

kalender Naturlaug Sønderjyllands halvårsprogram
kalender Kort program - kun overskrifter
folder Folder om Naturlaug Sønderjylland
andre naturlaug Til andre naturlaug i Danmark
info Information om Sct. Georgs Gilderne


Opdateret d. 16.5.2024