Ture i Sønderjyllands og Sydslesvigs
smukke og afvekslende natur

Hvor i landet kan man finde mere varierede landskabsformer end i Sønderjylland? Fra bakket moræneland i øst til marsken i vest med det store udsyn.
Det er her mellem bøgeskove og granplantager, heder og søer, bakker og ådale, i marsk og moser og langs strande, at naturlauget vandrer året rundt på sine månedlige ture.
Vi arrangerer ca. 10 ture om året i spændende natur, og den enkelte tur er normalt 5-8 km lang. Nogle ture kan nå op på 12-18 km, mens få ture er ret korte.
Ofte har vi en sagkyndig guide med os.
Siden starten i 1991 har vi gået mere end 200 ture, helt overvejende i Sønderjylland og Sydslesvig. Der er normalt mellem 20 og 40 deltagere. I løbet af et år er langt over 100 med på tur. Deltagerne er fortrinsvis medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Sønderjylland, men andre er også velkomne, hvilket en del benytter sig af.
Naturlaugets formål er at give deltagerne naturoplevelser og naturviden samt friluftsmotion. Desuden giver det os gode venner og hyggeligt samvær ud over lokalområdet, samt en lille duft af spejderliv.

OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS

Turen til Haderslev den 14. marts 2020 er AFLYST pga. faren for corona-smitte.


Mens vi venter ... Se nye billeder fra ture i 2019

Jörler Landschafts Pfad
Vandrerejse i Hanherred
Dyrehaven og Pamhule Skov
Juletur i Felsted

Billeder fra årsmødet 2020:

Årsmødet i Felsted lørdag den 25. januar 2020

Billeder fra tidligere ture:

Jörler Landschafts Pfad lørdag den 18. august 2019
Vadehavets liv og landskab lørdag den 25. maj 2019
Vandring ved Harrislee lørdag den 27. april 2019
Pamhule og Hindemade lørdag den 16. marts 2019
Vintertur til Haderslev Vesterskov lørdag den 23. februar 2019
Årsmødet på Damms Gård i Felsted søndag den 27. januar 2019
Juletur i Gråsten Skov onsdag den 12. december 2018
Vintertur i Revsø Skov lørdag den 17. november 2018
Vandrerejse til Mols Bjerge 11. til 14. september 2018
Tur på Varnæshoved onsdag den 6. juni 2018
Skamlingsbanken og Binderup Strand søndag den 6. maj 2018
Forårstur rundt om Nordborg Sø søndag den 8. april 2018
Vandring på Camino Haderslev Næs lørdag den 17. marts 2018
Teglværksstien ved Iller Strand lørdag den 24. februar 2018
Årsmødet på Damms Gård i Felsted lørdag den 27. januar 2018
Juletur ved Vojens tirsdag den 19. december 2017
Vandretur i Bommerlund Plantage lørdag den 2. december 2017
Efterårstur i Stursbøl Plantage søndag den 22. oktober 2017
Vandring ved Arnkilsøre nord for Sønderborg søndag den 24. september 2017
Vandretur på halvøen Holnæs i Flensborg Fjord lørdag den 19. august 2017
Vandretur på Barsø lørdag den 18. juni 2017
Vandring langs søer på Nordals søndag den 21. maj 2017
Vandretur på Poststien øst for Varnæs lørdag den 29. april 2017
Vandretur i Søgård skov lørdag den 25. marts 2017

Billed-arkiv 2011-2016
Kaj Blenners billeder fra Rømø og Langeland 2016

Turene tilrettelægges af lokalkendte
To gange om året mødes ledelsen og kontaktpersonerne, og her besluttes turene for det kommende halvår og hvem der tilrettelægger dem. Forslag fra medlemmerne til kommende ture er velkomne.
Kontaktpersonernes lokalkendskab hjælper til at finde de interessante naturområder, guider, mødesteder og måske madpakkelokaliteter.
Ledelsen tager sig af produktion og udsendelse af turprogrammer, økonomi, administration, kommunikation, kontakter m.m.

Kontaktpersoner
Werner Gregersen, Vojens, tlf. 2022 4903
Bente Stender, Nordborg, tlf. 5126 0716

Ledelse
Kirsten Olesen, Felsted. tlf. 7468 5343 - 5121 0022
Troels Olesen, Felsted. tlf. 2185 2284 - kirstenogtroels@s32.dk
Orla Christensen, Vojens. tlf. 2862 6425
Yvonne Gregersen, Vojens, tlf. 2149 4439

På årsmødet drøftes aktiviteterne
Hver januar holdes årsmøde, hvor medlemmerne/abonnenterne drøfter naturlaugets aktiviteter.
Årsmødet lægger retningslinier, godkender regnskab, fastsætter den årlige betaling for at være medlem/abonnent, og vælger ledelse, kontaktpersoner og revisorer, som alle er gildebrødre.
Før selve årsmødet går vi en frisk tur, og senere fortsætter det hyggelige fællesskab med god mad, sanghæfter og andet.

Udlandsture og stævner
En gang imellem laver Naturlaug Sønderjylland stævner og udlandsture. Vi har f.eks. fejret vores 5, 10, 15 og 20-års-jubilæer med stævner med mange deltagere, og vi har været på ture til bl. a. Færøerne, Mosel og Tjekkiet.

Du kan blive medlem/abonnent og være med til det hele
Gildebrødre og andre interesserede kan deltage i aktiviteterne, og familie og venner er velkomne på turene.
Medlemmer/abonnenter får løbende tilsendt programmerne. Turprogrammerne beskriver turene med turens indhold, mødested, tidspunkt og lignende relevante oplysninger. De udsendes 2 uger før den enkelte tur. Halvårsprogrammet beskriver de enkelte ture kortfattet og med dato.
I år koster et årsabonnement 50 kr. ved mail-forsendelse og 100 kr. ved postforsendelse. Beløbene indbetales ved indmeldelse og derefter hvert år efter årsmødet.
For de fleste ture betales et beskedent beløb, hvis der er udgifter til guide, lokaler eller andet. Hvis du vil være medlem/abonnent, så kontakt en fra ledelsen.

kalender Naturlaug Sønderjyllands halvårsprogram
kalender Kort program - kun overskrifter
folder Folder om Naturlaug Sønderjylland
Til andre naturlaug i Danmark
Information om Sct. Georgs Gilderne


Opdateret d. 17.3.2020