Ture i Sønderjyllands og Sydslesvigs
smukke og afvekslende natur

Hvor i landet kan man finde mere varierede landskabsformer end i Sønderjylland? Fra bakket moræneland i øst til marsken i vest med det store udsyn.
Det er her mellem bøgeskove og granplantager, heder og søer, bakker og ådale, i marsk og moser og langs strande, at naturlauget vandrer året rundt på sine månedlige ture.
Vi arrangerer ca. 10 ture om året i spændende natur, og den enkelte tur er normalt 5-8 km lang. Nogle ture kan nå op på 12-18 km, mens få ture er ret korte.
Ofte har vi en sagkyndig guide med os.
Siden starten i 1991 har vi gået mere end 200 ture, helt overvejende i Sønderjylland og Sydslesvig. Der er normalt mellem 20 og 40 deltagere. I løbet af et år er langt over 100 med på tur. Deltagerne er fortrinsvis medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Sønderjylland, men andre er også velkomne, hvilket en del benytter sig af.
Naturlaugets formål er at give deltagerne naturoplevelser og naturviden samt friluftsmotion. Desuden giver det os gode venner og hyggeligt samvær ud over lokalområdet, samt en lille duft af spejderliv.

Billeder fra de seneste ture:


Efterårstur i Stursbøl Plantage
søndag den 22. oktober 2017
Vandring ved Arnkilsøre nord for Sønderborg
søndag den 24. september 2017


Billeder fra tidligere ture:

Vandretur på halvøen Holnæs i Flensborg Fjord lørdag den 19. august 2017
Vandretur på Barsø lørdag den 18. juni 2017
Vandring langs søer på Nordals søndag den 21. maj 2017
Vandretur på Poststien øst for Varnæs lørdag den 29. april 2017
Vandretur i Søgård skov lørdag den 25. marts 2017
Billeder fra Juletur i Årup Skov ved Aabenraa tirsdag den 6. december 2016
Billeder fra En vandretur i og omkring Møgeltønder lørdag den 23. oktober 2016
Vandring ad Gendarmstien lørdag den 1. oktober 2016 #2
Vandring ad Gendarmstien lørdag den 1. oktober 2016
Billeder fra vandrerejsen "Limfjordens Perler" 11. - 14. september 2016
Billeder fra turen ved Haderslev på Æ Kleinbahn og Starup Kirke Tirsdag den 14. juni 2016
Flere billeder fra Winderatter Sø Lørdag den 21. maj 2016
Tur til Winderatter Sø lørdag den 21. maj 2016
Vandretur til Kalvø og Runde Mølle lørdag den 16. april 2016
Vandring mellem Vojens og Maugstrup lørdag den 27. februar 2016
Årsmødet på Damms Gård i Felsted lørdag den 30. januar 2016
Juletur til Brede Ådal tirsdag den 15. december 2015
Vandretur i Haderslev Østerskov lørdag den 21. november 2015
Vandrerejse til Langeland 7. - 11. september 2015 #2
Vandrerejse til Langeland 7. - 11. september 2015
Rundt om Hejlsminde Nor lørdag den 20. juni 2015
Aftentur til Margrethe Sø m.m. i Gråstenskovene torsdag den 28. maj 2015
Tur til Tørning Mølle og Christiansdal lørdag den 18. april 2015
Forårstur i og omkring Slotsbyen Gram lørdag den 14. marts 2015
Årsmødet på Hærvejsskolen lørdag den 24. januar 2015

Billed-arkiv 2011-2014

Turene tilrettelægges af lokalkendte
To gange om året mødes ledelsen og kontaktpersonerne, og her besluttes turene for det kommende halvår og hvem der tilrettelægger dem. Forslag fra medlemmerne til kommende ture er velkomne.
Kontaktpersonernes lokalkendskab hjælper til at finde de interessante naturområder, guider, mødesteder og måske madpakkelokaliteter.
Ledelsen tager sig af produktion og udsendelse af turprogrammer, økonomi, administration, kommunikation, kontakter m.m.

Kontaktpersoner
Werner Gregersen, Vojens, tlf. 2042 4903
Bente Stender, Nordborg, tlf. 5126 0716
Preben Johannsen, Padborg, tlf. 7448 7935

Ledelse
Kirsten Olesen, Felsted. tlf. 7468 5343
Troels Olesen, Felsted. tlf. 7468 5343 - kirstenogtroels@s32.dk
Orla Christensen, Vojens. tlf. 2862 6425
Yvonne Gregersen, Vojens, tlf. 2149 4439

På årsmødet drøftes aktiviteterne
Hver januar holdes årsmøde, hvor medlemmerne/abonnenterne drøfter naturlaugets aktiviteter.
Årsmødet lægger retningslinier, godkender regnskab, fastsætter den årlige betaling for at være medlem/abonnent, og vælger ledelse, kontaktpersoner og revisorer, som alle er gildebrødre.
Før selve årsmødet går vi en frisk tur, og senere fortsætter det hyggelige fællesskab med god mad, sanghæfter og andet.

Udlandsture og stævner
En gang imellem laver Naturlaug Sønderjylland stævner og udlandsture. Vi har f.eks. fejret vores 5, 10, 15 og 20-års-jubilæer med stævner med mange deltagere, og vi har været på ture til bl. a. Færøerne, Mosel og Tjekkiet.

Du kan blive medlem/abonnent og være med til det hele
Gildebrødre og andre interesserede kan deltage i aktiviteterne, og familie og venner er velkomne på turene.
Medlemmer/abonnenter får løbende tilsendt programmerne. Turprogrammerne beskriver turene med turens indhold, mødested, tidspunkt og lignende relevante oplysninger. De udsendes 2 uger før den enkelte tur. Halvårsprogrammet beskriver de enkelte ture kortfattet og med dato.
I år koster et årsabonnement 50 kr. ved mail-forsendelse og 100 kr. ved postforsendelse. Beløbene indbetales ved indmeldelse og derefter hvert år efter årsmødet.
For de fleste ture betales et beskedent beløb, hvis der er udgifter til guide, lokaler eller andet. Hvis du vil være medlem/abonnent, så kontakt en fra ledelsen.

kalender Naturlaug Sønderjyllands halvårsprogram
folder Folder om Naturlaug Sønderjylland
Til andre naturlaug i Danmark
Information om Sct. Georgs Gilderne


Opdateret d. 30.10.2017